Δήμος Νεάπολης – Συκεών: «Άμεση η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας για τα σχολεία…»

Επιστολή του δημάρχου Νεάπολης-Συκεών Σίμου Δανιηλίδη στους υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας για την ελλιπή καθαριότητα στα σχολεία και αίτημα για άμεσες επιπλέον προσλήψεις καθαριστών και καθαριστριών

Το «μείζον πρόβλημα» της ελλιπούς καθαριότητας στα σχολεία και τη μεγάλη ανάγκη για άμεση πρόσληψη επιπλέον καθαριστών καθαριστριών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών και η τήρηση των μέτρων προστασίας εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, επισημαίνει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών και πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ, Σίμος Δανιηλίδης, σε επιστολή που απέστειλε στην υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως και στον υπουργό και τον υφυπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και Θεόδωρο Λιβάνιο, αντίστοιχα.

Όπως αναλυτικάαναφέρεται στην επιστολή, «η απάντηση στο πρόβλημα είναι μία. Περισσότερες προσλήψεις καθαριστών-καθαριστριών μεσυμβάσεις πλήρους απασχόλησης και με χρηματοδότηση από το κράτος, ώστε σε κάθε σχολικήμονάδα να υπάρχουν περισσότεροι του ενός καθαριστές, οι οποίοι θα καλύπτουν πλήρως τονπρωινό κύκλο λειτουργίας των σχολείων, με τη δυνατότητα αύξησης των θέσεων σε μεγάλες σχολικές μονάδες, αλλά και συγχρόνως να προβλεφθούν θέσεις καθαριστών και για τηνκαθαριότητα όλων των σχολείων μετά το πέρας λειτουργίας τους».

Η επιστολή

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, «για τον δήμο Νεάπολης-Συκεών θα πρέπει να προσληφθούν επιπλέον 99 καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης, αίτημα το οποίο συμμερίζεται απόλυτα και η εκπαιδευτική κοινότητα».Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

«Τα σχολεία άνοιξαν πριν από λίγες ημέρες, όμως το μείζον θέμα της καθαριότητας παραμένειιδιαίτερα οξυμένο. Για το σχολικό έτος 2020-2021 προσλήφθηκαν στο δήμο Νεάπολης-Συκεών 69καθαριστές/καθαρίστριες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εκ των οποίων οι 50 είναι πλήρουςαπασχόλησης και οι 19 είναι μερικής απασχόλησης.

»Και ενώ το καθεστώς εργασίας μετατράπηκε από σύμβαση μίσθωσης έργου σε σύμβασηορισμένου χρόνου, ο αριθμός των εργαζόμενων παρέμεινε ο ίδιος με τα προηγούμενα χρόνια.

»Ωστόσο, το Υπουργείο Εσωτερικών με Δελτίο Τύπου τον Αύγουστο επισημαίνει ότι ‘‘Με την υπ’αριθμ. πρωτ. απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 αντιμετωπίζεται αποτελεσματικάτο θέμα της καθαριότητας των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διότι οαριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης είναι τουλάχιστον 30% υψηλότερος από τοπερυσινό του ισοδύναμο’’. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Συγκεκριμένα:

»Στο προσωπικό καθαριότητας των σχολείων του δήμου μας συμπεριλαμβάνονται 16καθαρίστριες ΙΔΑΧ (Αορίστου Χρόνου) εκ των οποίων η μία απουσιάζει με μακροχρόνιααναρρωτική άδεια και μία ακόμα πρόκειται να αποχωρήσει από την εργασία της άμεσα μεσύνταξη.  

»Οι 69 καθαρίστριες ΙΔΟΧ, μαζί με τις καθαρίστριες ΙΔΑΧ, καλούνται εν μέσω πανδημίαςκορωνοϊού να καθαρίζουν καθημερινά 83 σχολικές μονάδες, τηρώντας, σύμφωνα με τις συστάσειςτου υπουργείου, όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

»Οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν με Ολοήμερο Πρόγραμμαέχοντας καθημερινά οκτάωρη λειτουργία (8.00-16.00), και όσες από αυτές έχουν δημιουργήσει καιΤμήμα Πρωινής Ζώνης λειτουργούν από τις 7.00 π.μ.

»Μέσα από ένα αγώνα δρόμου, κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής, λόγω κωλυσιεργίας τωνσυναρμοδίων Υπουργείων, προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε σε μία όσο πιο ορθολογικήκατανομή των 69 καθαριστριών ΙΔΟΧ στα σχολεία μας, λαμβάνοντας υπόψη το μαθητικό δυναμικότης κάθε σχολικής μονάδας, τα τετραγωνικά μέτρα και τους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και τιςιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν λόγω τις πανδημίας, και τις υποδείξεις του υπουργείου γιασχολαστικό καθαρισμό. Έτσι, λοιπόν, με τα δεδομένα που είχαμε, υπολογίσαμε ότι πρέπει ναυπάρχει μία καθαρίστρια πλήρους απασχόλησης και μία μερικής ανά 12 τμήματα.

Εύλογα όμως γεννώνται τα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Πώς μπορεί να γίνει σχολαστικός καθαρισμός κατά τα διαλείμματα από έναν καθαριστή(ακόμα και αν γίνουν δύο βάρδιες διαλειμμάτων), ο οποίος θα πρέπει να καθαρίσει τιςαίθουσες (καρέκλες, θρανία, έδρα, πόρτες, πόμολα), το Εργαστήριο Πληροφορικής, τοΧημείο, το Τμήμα Ένταξης, τη Βιβλιοθήκη, τους διαδρόμους, το κλιμακοστάσιο καιμάλιστα μέσα σε δέκα έως είκοσι λεπτά;
  2. Πώς μπορεί να γίνει ο παραπάνω καθαρισμός στα Νηπιαγωγεία για τα οποία έχειπροβλεφθεί μόλις μία καθαρίστρια μερικής απασχόλησης για εργασίες καθαρισμού τριώνωρών, τη στιγμή που το Νηπιαγωγείο λειτουργεί 8-9 ώρες την ημέρα;
  3. Πώς μπορεί να υπάρξει σχολαστικός καθαρισμός με τη λήξη του βασικού προγράμματοςκαι την προετοιμασία των ίδιων αιθουσών για το φαγητό του Ολοήμερου σε πέντε λεπτάπου ορίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα;
  4. Πώς θα υπάρξει καθαρισμός του σχολείου μετά το πέρας λειτουργίας του, αφού τοωράριο των καθαριστριών δεν επαρκεί ούτε για τις ώρες λειτουργίας του;

Η απάντηση σε όλα τα παραπάνω είναι μία. Περισσότερες προσλήψεις καθαριστών μεσυμβάσεις πλήρους απασχόλησης και με χρηματοδότηση από το κράτος, ώστε σε κάθε σχολικήμονάδα να υπάρχουν περισσότεροι του ενός καθαριστές, οι οποίοι θα καλύπτουν πλήρως τονπρωινό κύκλο λειτουργίας των σχολείων, με τη δυνατότητα αύξησης των θέσεων σε μεγάλεςσχολικές μονάδες, αλλά και συγχρόνως να προβλεφθούν θέσεις καθαριστών και για τηνκαθαριότητα όλων των σχολείων μετά το πέρας λειτουργίας τους.

Πιο συγκεκριμένα στο δήμο Νεάπολης-Συκεών χρειαζόμαστε:

  • Δύο (2) καθαριστές για κάθε σχολικό κτίριο Νηπιαγωγείου (2 καθαριστές Χ 23 κτίρια=46 καθαριστές)
  • Τέσσερις (4) καθαριστές για κάθε σχολικό κτίριο Δημοτικού Σχολείου (4 καθαριστές Χ 17 κτίρια=68 καθαριστές)
  • Τέσσερις (4) καθαριστές για κάθε σχολικό κτίριο Γυμνασίου (4 καθαριστές Χ 9 κτίρια=36 καθαριστές)
  • Τέσσερις (4) καθαριστές για κάθε σχολικό κτίριο Λυκείου (4 καθαριστές Χ 6 κτίρια=24 καθαριστές)
  • Τέσσερις (4) καθαριστές για κάθε σχολικό κτίριο Ειδικού Δημοτικού-Γυμνασίου (4 καθαριστές Χ 2 κτίρια= 8 καθαριστές).

»Συνολικά 182 καθαριστές πλήρους απασχόλησης θα καθαρίζουν τα σχολεία πρωί, καθ’ όλη τηδιάρκεια του σχολικού ωραρίου αλλά και το απόγευμα μετά το πέρας των μαθημάτων.

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

»Εάν πραγματικά επιθυμείτε να εφαρμοσθούν οι υπουργικές αποφάσεις για σχολαστικόκαθαρισμό των σχολείων (απολυμάνσεις χώρων, θρανίων, κ.λπ.), θα πρέπει να προσληφθούν γιατο δήμο μας επιπλέον 99 καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης, αίτημα το οποίο συμμερίζεταιαπόλυτα και η εκπαιδευτική κοινότητα.

»Σε διαφορετική περίπτωση οι εγκύκλιοι και οι αναφορές στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης περίασφάλειας των παιδιών, περί τήρησης των μέτρων προστασίας, κ.λπ., είναι λόγια κενούπεριεχομένου.

»Πιστεύουμε ότι κατανοείτε το δίκαιο αίτημά μας και ότι θα προχωρήσετε άμεσα στηνπρόσληψη των απαραίτητων καθαριστών, πριν βρεθούμε αντιμέτωποι με δυσάρεστες εκπλήξεις,ακόμα και να θρηνήσουμε θύματα».

Βρείτε μας στο Google News και στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα!

POST MENOUME SPITI 3 1

Όλα Τα Τελευταία Νέα

cb52498b 1c0d 4f58 b73a f980c1e47d8b

POST MENOUME SPITI 3 1

Περισσότερα Άρθρα

Δήμος Νεάπολης Συκεών: Ανοίγουμε την αγκαλιά μας στα παιδιά του Ελληνικού Παιδικού Χωριού Φιλύρου

Ο Δήμος Νεάπολης Συκεών, Από την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, για τη στήριξη του Παιδικού Χωριού που κινδυνεύει με...

Μουσικά «Ταξίδια» από τα ΚΔΑΠμεΑ Νεάπολης και Συκεών

Σίμος Δανιηλίδης: «Ισότιμη κοινωνική ένταξη των συμπολιτών μας με αναπηρία στην τοπική κοινωνία» ♦ Πρωτοποριακές δομές και προγράμματα στο δήμο Νεάπολης-Συκεών εξυπηρετούν καθημερινά περισσότερα...

Δήμος Νεάπολης Συκεών: Δωρεάν 22.379 ιατρικές πράξεις τον Οκτώβρη από τα Δημοτικά Ιατρεία

Δήμος Νεάπολης Συκεών, 47 ιατροί 18 ειδικοτήτων καθημερινά δίπλα στους πολίτες Με συνολικά 22.379 δωρεάν εξετάσεις-ιατρικές πράξεις να πραγματοποιούνται μόνο τον μήνα Οκτώβριο, τα Δημοτικά...

Πέθανε ο Ντιέγκο Μαραντόνα

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα, το θρυλικό 10ρι της Αργεντινής, κατέληξε σε ηλικία 60 ετών. Σε ηλικία 60 ετών έφυγε την Τετάρτη από την ζωή, ο Ντιέγκο...

Γυναικοκτονία: από το δρόμο ως το νόμο

Διαδικτυακή εκδήλωση, γυναικοκτονία από το δρόμο ως το νόμο - 23/11, 7 μ.μ. LIVE Πενήντα γυναίκες στην ΕΕ δολοφονούνται κάθε εβδομάδααπό το νυν ή πρώην...

«Έφυγε» ο Δημήτρης Ψαριανός

Δημήτρης Ψαριανός, Έφυγε από τη ζωή ο ερμηνευτής του «Μεγάλου Ερωτικού» Δημήτρης Ψαριανός, Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο μετά την είδηση του θανάτου του. Ο ερμηνευτής...

Θεσσαλονίκη: Πότε θα επανέλθει στην κανονικότητα

Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το μαθηματικό μοντέλου του Αγρονόμου Ν. Καρδούλα, εντός της εβδομάδας θα φανεί η πρώτη μείωση κρουσμάτων κορονοϊού Στο επίκεντρο της πανδημίας του...

Δήμος Νεάπολης – Συκεών: Πανδημία αγάπης, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης

Δήμος Νεάπολης - Συκεών, Από τη Δ.Ε. Νεάπολης συνεχίζεται από σήμερα έως και το Σάββατο η εκστρατεία εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς. Με 239 φιάλες...

Κορονοϊός: Πέθανε ο πρόεδρος της Βαρβακείου, Κλεάνθης Τσιρώνης

Κλεάνθης Τσιρώνης, έφυγε από τη ζωή πριν λίγες ώρες, νικημένος από τον κορονοϊό, ο πρόεδρος της Βαρβακείου Έχασε τη μάχη με τον κορωνοϊό χθες το βράδυ, ο...

Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός Χρήστος Ζορμπάς

Χρήστος Ζορμπάς, τη δυσάρεστη είδηση έκαναν γνωστή, η σύζυγός του και η κόρη Πέθανε σήμερα Τρίτη, σε ηλικία 82 χρόνων, ο γνωστός ηθοποιός Χρήστος Ζορμπάς. Τη δυσάρεστη είδηση...
Send this to a friend